Thương đô trò chơi tập thể số 1 múc nước biển đồ đầy xôThể cuộc thi như sau : truyển nước biển qua tay từng người và người cuối cùng đồ vào cốc. Đội nào đầy cốc đội đó thắng cuộc

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the