Thực hành trống Jazz với kỹ thuật đánh dùi ngược. Video 72Đánh dùi ngược cũng là một trong những kỹ thuật đặc biệt của trống Jazz. Các bạn có thể tìm xem trên kênh Trung Drum nói rõ hơn về kỹ thuật này.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu