Thực hành trống jaz đệm hát – Kinh nghiệm xử lý. 84Trung Drum chia sẻ kinh nghiệm:
Nhanh chóng sửa lại thế nhịp 2/4 để chơi điệu Surf, không thể đánh Bolero, do biết ca sĩ không chuyên.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu