Thục Hán có Gia Cát Lượng Nhà Lý có Tô Hiến Thành

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Năm 223, Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Bị qua đời ở cung Vĩnh An, trước lúc lâm chung đã gửi gắm thái tử Lưu Thiện cho Thừa tướng Gia Cát Lượng. Gia Cát…

Nguồn: akbarmontada
tử vi hàng ngày 12 con giáp chủ nhật