Thử thách vẽ trong 15 phút | vẽ Aesop | cách tô màu nước đơn giản#identityV
#fanartAesop
#Aesop

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve