Thu hoạch bí,dưa lưới, cà chua bi.🍈🍅🍈🍅🌶Harvest gourds,cantaloupes, tomatoes 🍈🍎🍈🍅🌞

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/cong-nghiep