Thứ 7 Lễ Vọng Phục Sinh Năm A Ngày 11/4/2020 – Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa

Thứ 7 Lễ Vọng Phục Sinh Năm A Ngày 11/4/2020 – Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa


Xin THÔNG BÁO bắt đầu từ ngày 18-08-2019 Cha Long sẽ không dâng Thánh Lễ tại Giáo Điểm Tin Mừng nữa. Nhưng chúng con vẫn cập nhật thường xuyên …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Xin THÔNG BÁO bắt đầu từ ngày 18-08-2019 Cha Long sẽ không dâng Thánh Lễ tại Giáo Điểm Tin Mừng nữa. Nhưng chúng con vẫn cập nhật thường xuyên …