Thứ 6 Tuần V Phục Sinh Ngày 15/5/2020 – Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Xin THÔNG BÁO bắt đầu từ ngày 18-08-2019 Cha Long sẽ không dâng Thánh Lễ tại Giáo Điểm Tin Mừng nữa. Nhưng chúng con vẫn cập nhật thường xuyên …

Nguồn: akbarmontada
tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ 6