Thôn Duyên Tục phần thi ca múa hát tập thể trung thu 2019

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua