Thời tiết cuối ngày 31/03/2020: Tây Nguyên và Nam Bộ tình trạng xâm nhập mặn vẫn kéo dài | VTC14

Thời tiết cuối ngày 31/03/2020: Tây Nguyên và Nam Bộ tình trạng xâm nhập mặn vẫn kéo dài | VTC14


VTC14 | Ở phía nam, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trải qua thời kỳ mùa khô, với chuỗi ngày nắng nhiều và không mưa cũng đồng nghĩa với tình…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

VTC14 | Ở phía nam, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trải qua thời kỳ mùa khô, với chuỗi ngày nắng nhiều và không mưa cũng đồng nghĩa với tình…