Thời sự an ninh ngày 30/10/2019 | ANTVANTV | Những nội dung chính có trong chương trình: + Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế xã hội 2019 + Bộ trưởng Tô Lâm điện đàm với Bộ trưởng…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xây Dựng: https://akbarmontada.com/category/xay-dung