Thói quen giàu có số 1: Tôi sẽ tạo thói quen tốt và làm theo các thói quen tốt này mỗi ngày

Thói quen giàu có số 1: Tôi sẽ tạo thói quen tốt và làm theo các thói quen tốt này mỗi ngày


Thói quen tốt hàng ngày là nền tảng của thành công. Người thành công khác người không thành công ở các thói quen hàng ngày.
Người thành công có nhiều thói quen hàng ngày tốt và ít thói quen hàng ngày xấu
Người không thành công có nhiều thói quen hàng ngày xấu và ít thói quen hàng ngày tốt.
4 bước xây dựng thói quen số 1:
Bước 1: Liệt kê tất cả thói quen hàng ngày của mình vào 1 mẫu giấy nhỏ
Bước 2: Chuyển tất cả thói quen xấu thành thói quen tốt
BƯớc 3: Đọc lại các thói quen tốt 3 lần mỗi ngày ( sáng, trưa và tối trước khi đi ngủ)
Bước 4: Lập danh mục kiểm tra việc thực hiện các thói quen hàng ngày nhằm đánh giá xem mình đã thực hiện và chưa thực hiện thói quen nào.
————————–
Kênh chia sẻ kiến thức về Hoạch định tài chính cá nhân & gia đình hiệu quả
Kết nối với Huê Văn Tuấn
Website:
Fanpage Facebook:
Twitter:
Instagram:
Youtube:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu
nan