Thoại Mỹ và vở thoại kịch diễn không micro Diều Ơi ở Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ.#thoaimy #cailuong #dienkich #nhahatkich #sankhaunho #5bvovantan #dieuoi

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich