Thiết kế chuồng trại cho gà Ai Cập lấy trứngGiống gà Ai Cập được biết đến là giống gà cho năng suất trứng cao nhất. Khi gà Ai Cập bắt đầu đẻ, chúng cho sản lượng ổn định là từ 300-320…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep