Thiết giáp hạm YAMATO và nhiệm vụ TỰ SÁT | The battleship YAMATO and the SURGERY mission

Thiết giáp hạm YAMATO và nhiệm vụ TỰ SÁT | The battleship YAMATO and the SURGERY mission


Thiết giáp hạm YAMATO và nhiệm vụ TỰ SÁT | Soái hạm Hải quân Đế quốc Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới 2.
Nguồn: World of Warships.
Cảm ơn sự hỗ trợ của World of Warships trong chuỗi video này.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Thiết giáp hạm YAMATO và nhiệm vụ TỰ SÁT | Soái hạm Hải quân Đế quốc Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới 2.
Nguồn: World of Warships.
Cảm ơn sự hỗ trợ của World of Warships trong chuỗi video này.
4.65