Thiết giáp hạm USS IOWA | "QUÁI VẬT BIỂN" hải quân Hoa Kỳ | USS IOWA | "MARINE" US Navy

Thiết giáp hạm USS IOWA | "QUÁI VẬT BIỂN" hải quân Hoa Kỳ | USS IOWA | "MARINE" US Navy


Thiết giáp hạm USS IOWA | “QUÁI VẬT BIỂN” hải quân Hoa Kỳ.
Nguồn: World of Warships.
Cảm ơn sự hỗ trợ của World of Warships trong chuỗi video này.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Thiết giáp hạm USS IOWA | “QUÁI VẬT BIỂN” hải quân Hoa Kỳ.
Nguồn: World of Warships.
Cảm ơn sự hỗ trợ của World of Warships trong chuỗi video này.
4.70