Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 43 – Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 7 – Hoài Nhượng – HT Thích Thanh Từ⏩ Đăng ký kênh ngay:
Bài giảng Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 43 – Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 7 – Hoài Nhượng thuộc bộ Thiền Học Phật Giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng tại trường Cao Cấp Phật Học Vạn Hạnh, từ năm 1989 đến năm 1991
Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp khác do Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ giảng
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu