Thiên hình , Thiên Riêu Trong Tử Vi,Mạn Đàm Tử vi (5-15-2020)

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Thiên hình , Thiên Riêu
Vì trí đắc địa Dần Thân Mão Dậu
Đắc đứng ở thế tam hợp phát khởi
Thiên Hình bắt đầu cung Dậu kể là tháng Giêng
Thiên Riêu kể từ cung Sửu là tháng Giêng
Như vậy rất khó lòng có 1 bộ Hình Riêu hoàn toàn đắc địa
Mọi sự việc ở đời đều có 2 bộ mặt trái ngược nhau như Âm Dương trong vũ trụ
trắng đen của màu sắc, tốt xấu ở tính cách
Thiên Riêu + Xương Khúc
Người Mệnh Kim đóng ở cung Thân + Thất Sát +Thiên Hình
Mệnh Mộc + Thất Sát ở cung Thìn hoặc Tuất + Thiên Hình
Quan Trọng : Hình Riêu đứng cặp với bộ nào
Đặt biệt cung Phúc Đức Vô Chính Diệu được Nhật Nguyệt chiếu + Thiên Riêu
Phúc đức vô biên, linh thiêng phù trợ
Mệnh Đào Hồng + Thiên Hình ảnh hưỡng thế nào ?
Mệnh Có Thiên Riêu
Thiên hình khắc chế Đào hoa
Hồng Loan + Riêu Đắc địa ( dần , thân, mão , dậu)
Mạn Đàm Tử vi đề tài Hình Riêu, Đào Hồng Trong Tử vi

Nguồn: akbarmontada
tử vi hàng ngày 12 con giáp chủ nhật

4.76