THÍCH T. LAI 28-10-2019: ĐCSVN MƯỢN TRÊN 2-TỶ DOLLARS TỪ GIAN TẶC GIẶC TÀU CỘNG, DÂN VN PHẢI TRẢ !!!THÍCH THÔNG LAI 28-10-2019: TOÀN DÂN VN QUỐC NỘI VÀ HẢI NGOẠI HÃY TỔNG XUỐNG ĐƯỜNG NGÀY 01-12-2019 VÌ CHÍNH NGHĨA TỰ DO, DÂN …

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem