Thi nhảy dây tập thể – trò chơi ngoài trời vui nhộmThi nhày dây tập thể tại Ngày hội Văn hóa – thể thao các xã nông thôn mới huyện Bình Chánh năm 2017.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the