Thi Kéo co ngày 02/09 tại chân Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem