THẦY THÍCH HUỆ THÔNG – CHÁNH VĂN PHÒNG 2 TW GHPGVN, TU GÌ MÀ "HUNG DZỮ" QUÁ….!

THẦY THÍCH HUỆ THÔNG – CHÁNH VĂN PHÒNG 2 TW GHPGVN, TU GÌ MÀ "HUNG DZỮ" QUÁ….!


HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ THÔNG, PHÓ TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN, HIỆN LÀ CHÁNH VĂN PHÒNG 2 TRUNG ƯƠNG GIÁO …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ THÔNG, PHÓ TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN, HIỆN LÀ CHÁNH VĂN PHÒNG 2 TRUNG ƯƠNG GIÁO …