Thành phố Vinh đi Nam Đàn, Nghệ An tháng 10.2019Thành phố Vinh đi Nam Đàn, Nghệ An tháng 10.2019.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu