Thành Phố Hội An tổ chức diễu hành “Biểu Diễn Nhạc Cụ Dân Tộc – Hành Trình Di Sản”#NhạcCụDânTộc #HànhTrìnhDiSản #PhốCổHộiAn

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu