Thánh Mẫu Liễu Hạnh | Sử Ta

Thánh Mẫu Liễu Hạnh | Sử Ta


THÁNH MẪU LIỄU HẠNH Trong kho tàng huyền sử nước Nam, công chúa Liễu Hạnh là vị Thánh Mẫu đứng đầu hệ thống Tam phủ, Tứ phủ thờ đạo Mẫu. Nếu…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

THÁNH MẪU LIỄU HẠNH Trong kho tàng huyền sử nước Nam, công chúa Liễu Hạnh là vị Thánh Mẫu đứng đầu hệ thống Tam phủ, Tứ phủ thờ đạo Mẫu. Nếu…