Thánh lễ 6h30 thứ Bảy – Phụng vụ Lễ Lá – ngày 04-4-2020

Thánh lễ 6h30 thứ Bảy – Phụng vụ Lễ Lá – ngày 04-4-2020


Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lúc 6h00.
Truyền hình từ nhà thờ chính toà Hà Nội

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lúc 6h00.
Truyền hình từ nhà thờ chính toà Hà Nội
4.54