Thanh Hằng đi thăm đồng lúa xem mùa màng của bà con nông dân năm nay mùa màng ra sao?Thanh Hằng đi thăm đồng lúa xem mùa màng của bà con nông dân năm nay ra sao?
#ThanhHang_ThanhHa
#Booking_0935217868
Xem thêm video trên kênh YouTube Thanh Hang Thanh Ha Officia:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nông Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep