Thắng ở hòa khí, bại ở tính khí, thành công ở đại khí

Thắng ở hòa khí, bại ở tính khí, thành công ở đại khí


[Huyền Bí TV] – Cuộc đời mỗi người giống như lái đò trên sông, hòa khí là thuyền, tính khí là sóng, đại khí là bờ. Không có thuyền khó qua sông, sóng to nước siết khó lòng chèo, bờ là điểm cuối, mục đích cuối của người lái đò. Không cần phân cao thấp, đúng sai, hòa khí mới là chiến thắng. Dùng đại khí để xử thế, có một tấm lòng rộng mở, vạn sự ắt sẽ bình anHãy cùng Huyền Bí TV lắng nghe câu chuyện sau bạn nhé!

——Channel———-
News TV:
OV Đại Bàng:
Huyền Bí TV:
Top Manga:
Showbiz Plus:

——Website———-
Website:
Website:
Website:
Website:

Fanpage:
——

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

[Huyền Bí TV] – Cuộc đời mỗi người giống như lái đò trên sông, hòa khí là thuyền, tính khí là sóng, đại khí là bờ. Không có thuyền khó qua sông, sóng to nước siết khó lòng chèo, bờ là điểm cuối, mục đích cuối của người lái đò. Không cần phân cao thấp, đúng sai, hòa khí mới là chiến thắng. Dùng đại khí để xử thế, có một tấm lòng rộng mở, vạn sự ắt sẽ bình anHãy cùng Huyền Bí TV lắng nghe câu chuyện sau bạn nhé!

——Channel———-
News TV:
OV Đại Bàng:
Huyền Bí TV:
Top Manga:
Showbiz Plus:

——Website———-
Website:
Website:
Website:
Website:

Fanpage:
——
4.97