Thằng lùn quẩy cùng 500ae(nhạc vui @)Xuất bản 8/10/2019.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Thông Tin và Truyền Thông: https://akbarmontada.com/category/thong-tin-va-truyen-thong