THÁNG HOA – NGÀY THỨ HAI

THÁNG HOA – NGÀY THỨ HAI


KINH MÂN CÔI – HỘI MÂN CÔI
DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
***
LỊCH LẦN HẠT MÂN CÔI

được truyền trực tiếp – livestream mỗi ngày (từ ngày 01 đến ngày 31.05.2020)
vào các giờ: 09g00, 12g00, 15g00, 21g00
trên các kênh:
Website: hoimancoi.net ; daminhvn.net;
Youtube: youtube.com/c/kinhmancoionline
Facebook: facebook.com/hoimancoi.net
Fanpage: facebook.com/HoiManCoiVietNam
Group: facebook.com/groups/HoiManCoiVietNam

GIỜ CẦU NGUYỆN
09g00 Thứ Hai, ngày 02.05.2020
LẦN HẠT MÂN CÔI: MÙA VUI

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

KINH MÂN CÔI – HỘI MÂN CÔI
DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
***
LỊCH LẦN HẠT MÂN CÔI

được truyền trực tiếp – livestream mỗi ngày (từ ngày 01 đến ngày 31.05.2020)
vào các giờ: 09g00, 12g00, 15g00, 21g00
trên các kênh:
Website: hoimancoi.net ; daminhvn.net;
Youtube: youtube.com/c/kinhmancoionline
Facebook: facebook.com/hoimancoi.net
Fanpage: facebook.com/HoiManCoiVietNam
Group: facebook.com/groups/HoiManCoiVietNam

GIỜ CẦU NGUYỆN
09g00 Thứ Hai, ngày 02.05.2020
LẦN HẠT MÂN CÔI: MÙA VUI
4.38