Tháng 3 Âm Lịch người dân tranh thủ xuống vỏ xe kịp thời vụ lấy giống Hầu tại biển Cần Giờ

Tháng 3 Âm Lịch người dân tranh thủ xuống vỏ xe kịp thời vụ lấy giống Hầu tại biển Cần Giờ


Bến đò, người nói cười vui, người cân mua bán Hầu, người xuống vỏ xe, nhiều vỏ xe, nhiều ghe cặp bến.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Bến đò, người nói cười vui, người cân mua bán Hầu, người xuống vỏ xe, nhiều vỏ xe, nhiều ghe cặp bến.