Tham quan Tượng đài Bác Hồ Dạy 6 điều CANDNgày 4/10/2019 chúng tôi đến Thị Trấn Nhã Nam Tỉnh Bắc Giang đã đến tham quan Tượng đài Bác Hồ dạy 6 điều với CAND.Một kỷ niệm đáng ghi nhớ

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem