Thăm lại em Quỳnh ngày mưa – Cô gái Tày vẫn đẹp như xưa nhưng bớt TRong Sáng rồi #Stayhome cook

Thăm lại em Quỳnh ngày mưa – Cô gái Tày vẫn đẹp như xưa nhưng bớt TRong Sáng rồi #Stayhome cook


Lâu lâu mình mới trở lại Lục Yên, có thể nhiều bạn còn nhớ Quỳnh, My..đã từng xuất hiện trên kênh Rubathan trước đây. lần này thăm lại Quỳnh và…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày cưới