TH True Milk – Team GT& KA MN – Green Team Building (22-24/08/2019)Team Building Kênh GT & KA Miền Nam 2019
#THtruemilkOrganic
#Ganketbenvung
#Chuyendixanh

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the