TH School Moonesta X 2019Students of TH School Hoa Lac campus had a great day full of fun and laughter in celebration of the moon festival./
Lễ hội trăng rằm của học sinh TH School Hòa Lạc với rất nhiều trò chơi tập thể hào hứng./

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the