Tết Thanh minh tảo mộ, nướng 5 con gà (Ching Ming festival Grilled 5 Chicken) | Lang Lieu

Tết Thanh minh tảo mộ, nướng 5 con gà (Ching Ming festival Grilled 5 Chicken) | Lang Lieu


Thanh minh trong tiết tháng Ba, Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh. Video Tết thanh minh tảo mộ, nướng 5 con gà xem là nhớ (Ching Ming festival) | Lang Lieu
Năm nay anh em, họ hàng trong gia đình quyết định xem ngày và tu sửa lại ngôi mộ cho ông cụ. Tuy nhiên năm nay mùa mưa đến sớm, khiến việc đưa gạch đá và sỏi cát lên trên đỉnh núi thực sự là gian nan vất vả. Khi đã xem ngày, trời mưa nắng gió cũng phải cố gắng hoàn thiện. Tuy 1 ngày vất vả, nhưng đó là niềm vui bất tận.
Tết Thanh minh là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong truyền thống Việt Nam. Bất kể già trẻ lớn bé, họ luôn phải quét dọn mộ của tổ tiên.
Trước hết, nhổ hết cỏ dại khắp ngôi mộ, sửa chữa và thêm 1 ít đất vào ngôi mộ. Sau đó đốt nến và tiền giấy, cúng rượu và thịt rồi vái lạy mộ tổ tiên.

Đối với Việt Nam và một số ít các quốc gia sử dụng lịch âm trên thế giới, Tết Thanh minh thường diễn ra vào tháng 4. Mỗi khi đến Tết Thanh minh, mọi người sẽ cùng nhau đến ngôi mộ dọn cỏ và cắm hoa.

Please subscribe my channel for more view thank you all friend alway support my video.

#langlieu #thanhminh #grilledchicken
more videos of my channel:
Please subscribe to my Channel on YouTube if you like my videos::
Thank you for watching my videos !

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Thanh minh trong tiết tháng Ba, Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh. Video Tết thanh minh tảo mộ, nướng 5 con gà xem là nhớ (Ching Ming festival) | Lang Lieu
Năm nay anh em, họ hàng trong gia đình quyết định xem ngày và tu sửa lại ngôi mộ cho ông cụ. Tuy nhiên năm nay mùa mưa đến sớm, khiến việc đưa gạch đá và sỏi cát lên trên đỉnh núi thực sự là gian nan vất vả. Khi đã xem ngày, trời mưa nắng gió cũng phải cố gắng hoàn thiện. Tuy 1 ngày vất vả, nhưng đó là niềm vui bất tận.
Tết Thanh minh là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong truyền thống Việt Nam. Bất kể già trẻ lớn bé, họ luôn phải quét dọn mộ của tổ tiên.
Trước hết, nhổ hết cỏ dại khắp ngôi mộ, sửa chữa và thêm 1 ít đất vào ngôi mộ. Sau đó đốt nến và tiền giấy, cúng rượu và thịt rồi vái lạy mộ tổ tiên.

Đối với Việt Nam và một số ít các quốc gia sử dụng lịch âm trên thế giới, Tết Thanh minh thường diễn ra vào tháng 4. Mỗi khi đến Tết Thanh minh, mọi người sẽ cùng nhau đến ngôi mộ dọn cỏ và cắm hoa.

Please subscribe my channel for more view thank you all friend alway support my video.

#langlieu #thanhminh #grilledchicken
more videos of my channel:
Please subscribe to my Channel on YouTube if you like my videos::
Thank you for watching my videos !
5.00