Test Yourself Unit 6 part 1- Bài tập Tiếng Anh 8 – Mai Lan HươngENGLISH 8
UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB (Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong)
Test Yourself Unit 6 – Bài tập Tiếng Anh 8 – Mai Lan Hương
Hướng dẫn giải bài tập Mai Lan Hương 8 Unit 6 part 3
Sách Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương 8 _ đáp án
– EXERCISE (Bài tập)
– GRAMMAR (Ngữ pháp)
+ Thì hiện tại đơn với nghĩa tương lai (Present simple with future meaning)
+ Danh động từ (Gerund)
+ Động từ khiếm khuyết (Modals)
+ Hình thức động từ (word form)

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc