Tên 20 quốc gia hay phát âm sai | Hành trình Du lịch

Tên 20 quốc gia hay phát âm sai | Hành trình Du lịch


Đã bao giờ bạn không nhận ra tên quốc gia mà mình đã biết chỉ vì mình hay đọc theo phiên âm tiếng Việt chưa. Video này sẽ chỉ ra tên 20 quốc gia mà hay bị phát âm sai (gồm phiên âm IPA , ngôn ngữ chính thức). Đó là:

1. Malaysia
2. Burma
3. Brunei
4. Maldives
5. Russia
6. Ukraine
7. Israel
8. Yemen
9. Egypt
10. Austria
11. Cyprus
12. Hungary
13. Croatia
14. Nigeria
15. Liberia
16. Madagascar
17. Cuba
18. Haiti
19. Brazil
20. Peru

Hãy xem bạn phát đúng bao nhiêu nhé?
————————-
Các video trước
Video 1: Học tiếng Anh như thế nào để không bị chán
Video 2: Hướng dẫn sử dụng phần mềm VideoScribe

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Đã bao giờ bạn không nhận ra tên quốc gia mà mình đã biết chỉ vì mình hay đọc theo phiên âm tiếng Việt chưa. Video này sẽ chỉ ra tên 20 quốc gia mà hay bị phát âm sai (gồm phiên âm IPA , ngôn ngữ chính thức). Đó là:

1. Malaysia
2. Burma
3. Brunei
4. Maldives
5. Russia
6. Ukraine
7. Israel
8. Yemen
9. Egypt
10. Austria
11. Cyprus
12. Hungary
13. Croatia
14. Nigeria
15. Liberia
16. Madagascar
17. Cuba
18. Haiti
19. Brazil
20. Peru

Hãy xem bạn phát đúng bao nhiêu nhé?
————————-
Các video trước
Video 1: Học tiếng Anh như thế nào để không bị chán
Video 2: Hướng dẫn sử dụng phần mềm VideoScribe

5.00