Teambuilding Youngone Hưng Yên tại Asean Resort, múa chiều lên bản thượng 2019Nội Dung: Teambuilding Youngone Hưng Yên 20/10/2019 tại Asean Resort, Các hoạt động vui chơi ngoài trời, game show vui nhộn theo team, các chương …

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the