Teambuilding Phan Vũ 2018 (Chap 1)“Biệt đội Phan Vũ, dẫn bước tiên phong”
Chương trình Team building 2018 của Tập đoàn Phan Vũ

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the