TEAMBUILDING CTY UIZA 5-6/10/2019 – DU LICH BAZAN TRAVELCÔNG TY BAZAN TRAVEL ĐỒNG HÀNH CÙNG CÔNG TY TNHH ULAS CHUYẾN DU LỊCH LAGI TEAMBUILDING VÀ GALA DINER 2019

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the