TEAM BUILDING – OPPO at THE BAMBOO [by Lý's Studio]TEAM BUILDING – OPPO at THE BAMBO [by Lý’s Studio]
OPPOLYMPIC 2015
—————————————————————————————————–
Video By Lý Minh Nhựt – Lý’s Studio
Location: The Bamboo
Music:
——————————————————————————————————
Contact Video
G: Lyminhnhut.lmn@gmail.com +84 905951086
F:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the