Team Building – Jollibee – BU 2018Anh em mình đúng thật là 1 đại gia đình

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the