[Team building Him Lam Land] Tiết mục "Nhảy lăng quăng" của Team Đỏ và Xanh RêuTiết mục nhảy nhạc Thái vui nhộn do team Đỏ và Xanh Rêu biểu diễn.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the