Team Building Game: Slice The CupTeam Building Game: Slice The Cup
Slice the Top CUP to get top points.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the