Team Building & Gala Dinner – Nha Trang 2018Nhằm khích lệ, tưởng thưởng cho những nỗ lực vượt bậc của các CBCNV trong năm 2017 và định hướng mục tiêu trong năm 2018, Cát Tường Group đã tổ chức Lễ tổng kết hoạt động kinh doanh 2017, Teambuilding 2018 trong 3 ngày 28/1 – 31/1 tại thành phố Nha Trang – Khánh Hòa.
www.cattuonggroup.com.vn

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the