Team Building – Đồ Sơn Resort – Công ty TNHH Westfield Việt Nam Hè 2019Chuyến đi chơi giã ngoại đến biển Đồ Sơn của Công ty TNHH WESTFIELD VIỆT NAM – công ty Du Lịch Kỷ nguyên xanh phối hợp cùng thực hiện. Đồ Sơn Resort 07/09/2019

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the