Team Building Anh Đức Digital 2019 – Together We CanTeam Building Anh Đức Digital 2019 – Together We Can
Anh Đức Digital Center
E-Mail: anhducdigitalvn@gmail.com
34 Phan Châu Trinh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng.
179 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng.
Hotline: 0905.6.34567

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the