TEAM BUILDING 2019 – NƠI KHÔNG CÒN KHOẢNG CÁCHHoạt động xây dựng tinh thần đồng đội (Team Building) tại Lộc Phúc Fine Jewelry và Kim Hoàng Phát Jewelry đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu…

Từ khóa liên quan: LocPhuc,trangsuccaocap

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the