Tây Đô ngày mới 12/4/2020

Tây Đô ngày mới 12/4/2020


Chương trình hôm nay có những tin chính sau: – Thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội, không lơi lỏng, chủ quan – Đề xuất đưa chủ homestay vào diện được…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Chương trình hôm nay có những tin chính sau: – Thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội, không lơi lỏng, chủ quan – Đề xuất đưa chủ homestay vào diện được…